määrused

Läti Vabariigi seadusandlus näeb ette, et veebipoe omanik peab reserveerima kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused, samuti keeldumisõiguse. Sellist broneeringut nimetatakse kauglepinguks ( MK eeskiri ).

Kaugleping

Selles Interneti-poes pakutava kauba müüja, edaspidi müüja, ja teiselt poolt tellimuse esitaja, edaspidi Ostja, sõlmivad järgmise lepingu:

Müüja kohustub müüma ja tarnima Ostjale kauba vastavalt Ostja tellimusele.

Tarne- ja maksekorraldus

Ostja tellib kauba selle veebilehe kaudu, märkides ära tellitava kauba liigi ja koguse. Ostjal on võimalus tasuda toote eest, kasutades internetiteenusesse sisseehitatud maksevahendeid või tasudes müüja poolt koostatud ja ostjale e-postiga saadetud vastava arve. Arve koostatakse elektrooniliselt ja kehtib ilma allkirjata.

Müüja tagab kauba kohaletoimetamise 2-7 päeva jooksul peale kauba eest makse laekumist, kooskõlastades tarneaja ostjaga.

Taganemisõigus

Ostjal on õigus kaubast keelduda 1 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamise hetkest, saates Müüjale kaubast keeldumise kiri. Tühistamiskirja vormi saadab Müüja Ostjale Ostja soovil e-posti teel.

Ostja on kohustatud kauba müüjale tagastama 2 päeva jooksul peale keeldumiskirja saatmist. Kõik kulud, mis on tekkinud seoses kauba Müüjale tagasi saatmisega, kannab Ostja.

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kaupa ei ole võimalik oma olemuse tõttu tagastada või see on kiiresti riknev või kulub kiiresti ära;
  • tellitud kaup valmistatakse otse Ostjale vastavalt individuaalsele tellimusele;

Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse artikli 12 kuues osa ütleb, et "tarbija vastutab taganemisõiguse kasutamise ajal toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest". Müüja jätab endale õiguse keelduda Ostjal taganemisõiguse kasutamisest või hüvitise maksmisest kinni pidada juhul, kui toode on kahjustatud, jättes toote kasutamise ajal hooletusse või ei järgi juhendis toodud juhiseid, kui toote originaalpakend on kadunud või kui selle pakend on oluliselt kahjustatud.

Andmetöötlus

Ostja kinnitab tellimust vormistades vajalike andmete sisestamisega, et ta on tuttav ja nõustub, et tema poolt edastatud andmeid kasutatakse selleks, et Müüja saaks Ostja tellimuse vastu võtta ja kauba kohale toimetada vastavalt ostu-müügilepingu seadusandlikele nõuetele. Leedu Vabariik. Info sisestamisega nõustub Ostja, et nimetatud e-posti aadressile saadetakse Ostja tellimuse töötlemisega seotud teated.