Reglamentas

Latvijos Respublikos teisės aktai numato, kad internetinės parduotuvės savininkas privalo pasilikti prekių pristatymo ir grąžinimo sąlygas, taip pat teisę atsisakyti. Tokia rezervacija vadinama nuotoline sutartimi ( MK nuostatai ).

Nuotolinė sutartis

Šioje internetinėje parduotuvėje siūlomų prekių pardavėjas, viena vertus, toliau – Pardavėjas, ir užsakymą pateikiantis asmuo, toliau – Pirkėjas, kita vertus, sudaro šią Sutartį:

Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pristatyti prekes Pirkėjui pagal Pirkėjo užsakymą.

Pristatymo ir apmokėjimo tvarka

Pirkėjas užsako prekes per šią svetainę, nurodydamas užsakomų prekių rūšį ir kiekį. Pirkėjas turi galimybę atsiskaityti už prekę naudodamasis interneto paslaugoje įmontuotomis mokėjimo priemonėmis arba apmokėdamas atitinkamą pardavėjo parengtą ir pirkėjui elektroniniu paštu išsiųstą sąskaitą. Sąskaita parengiama elektroniniu būdu ir galioja be parašo.

Pardavėjas užtikrina prekių pristatymą per 2-7 dienas nuo apmokėjimo už prekes gavimo, pristatymo laiką derindamas su pirkėju.

Teisė atsisakyti sutarties

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės per 1 kalendorinę dieną nuo Prekės gavimo momento išsiųsdamas Pardavėjui atsisakymo laišką. Atšaukimo laiško formą Pardavėjas Pirkėjo pageidavimu išsiunčia Pirkėjui el.

Pirkėjas įsipareigoja grąžinti prekę pardavėjui per 2 dienas nuo atsisakymo laiško išsiuntimo. Visas išlaidas, susijusias su prekių siuntimu atgal Pardavėjui, apmoka Pirkėjas.

Pirkėjas negali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, jeigu:

  • užsakytos prekės negali būti grąžinamos dėl savo pobūdžio arba yra greitai gendančios arba greitai sunaudojamos;
  • užsakytos prekės gaminamos tiesiogiai Pirkėjui pagal individualų užsakymą;

Latvijos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 12 straipsnio šeštoje dalyje nurodyta, kad „vartotojas atsako už prekės kokybės ir saugos palaikymą sutarties atsisakymo teisės įgyvendinimo laikotarpiu“. Pardavėjas pasilieka teisę atsisakyti Pirkėjo pasinaudoti sutarties atsisakymo teise arba nesumokėti kompensacinio mokesčio, jei prekė yra sugadinta, neprižiūrėdamas prekės naudojimo metu arba nesilaikydamas instrukcijoje pateiktų nurodymų, jei originali prekės pakuotė pamestas arba jo pakuotė labai pažeista.

Duomenų apdorojimas

Pirkėjas, įvesdamas reikiamą informaciją, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad yra susipažinęs ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų naudojami tam, kad Pardavėjas galėtų priimti Pirkėjo užsakymą ir pristatyti prekes pagal teisės aktų reikalavimus. Lietuvos Respublika. Pirkėjas, suvesdamas informaciją, sutinka, kad pranešimai, susiję su Pirkėjo užsakymo vykdymu, būtų siunčiami nurodytu elektroninio pašto adresu.